POPar

Våra POPar

I våra POPar har vi gott om kapacitet och utbyggnadsmöjligheter. Från dessa kan du hyra egna fiberförbindelser, våglängder eller kapacitet till våra datahallar eller andra punkter. Du kan även oftast hyra plats för egen utrustning och el av oss.