31173 Services AB

BREDBAND OCH NÄTTJÄNSTER

Vi levererar bredband från 10Mbit/s till 100Gbit/s till företag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Lund med omnejder. Vi levererar även avancerade nättjänster som transit, L2VPN, L3VPN, transport, remote peering, optiska våglängder och svartfiber.

 

DATACENTER

I våra datacenter i Lund och Malmö levererar vi säkra och stabila colocation- och hostingtjänster till företag i hela landet. Här kan du hyra plats för allt från enstaka servrar till hela rack och rum. Vi erbjuder även inköp, installation och drifttjänster.

 

NÄT I SVERIGE

Vår Sverigering sträcker sig för närvarande Malmö-Helsingborg-Göteborg-Stockholm-Malmö, med förgreningar in i landet från dessa knutpunkter. Vi använder oss enbart av svartfiber och egen våglängdsutrustning eller hyrda optiska våglängder om 10Gbit/s eller mer och alla knutpunkter är anslutna med minst två separata fibervägar.

 

INTERNATIONELLT NÄT

Vårt IP/MPLS-baserade nät sträcker sig för närvarande över 30 POP:ar i 7 länder från Stockholm i norr till Schweiz i söder med direkta kopplingar till strategiska knutpunkter i bland annat Köpenhamn, Amsterdam, London, Frankfurt, Paris och Zürich.

Nätet är byggt med fokus på prestanda - låg latens och ingen överbokning - redundans och säkerhet.

Vi använder oss enbart av optiska våglängder om 10Gbit/s eller mer och alla knutpunkter är anslutna med minst två våglängder, till minst två Tier 1 transitleverantörer, samt till minst en lokal Internet Exchange (IX).

Nätet övervakas 24/7 och vi tillämpar kraven enligt MANRS (https://www.manrs.org/) inklusive filtrering på RPKI genom hela IP-nätet.


Våra datacenter

Läs mer om våra datacenter i Malmö och Helsingborg!

Läs mer

Vårt nät

Vårt nät byggdes från början för att hantera den massiva trafiken från våra datacenter, men är nu även tillgängligt för andra operatörer och kunder!

Läs mer

Våra tjänster

I våra datacenter och via vårt nät kan vi leverera många andra högkvalitativa tjänster, förutom bara plats och kapacitet.

Läs mer