Nät

Vårt nät

Vårt nät är framförallt baserat på samlokalisering i strategiska knutpunkter, hyrd svartfiber med egen våglängdsutrustning, samt hyrda våglängder. Den massiva kapaciteten detta medför ger oss möjlighet att hantera trafiken från våra datacenter, men även stora möjligheter till samarbeten med andra nätleverantörer och vidareförsäljning av kapacitet.

Vi rankas konstant som ett av de bäst sammankopplade näten i Sverige.

Du kan hitta mer information om vårt nät på länkarna nedan.

Peering: http://www.31173.se/om-oss/peering/

PeeringDB: https://www.peeringdb.com/asn/39351

HE: https://bgp.he.net/AS39351

Topplista Sverige: https://bgp.he.net/country/SE