Article

Archive

31173 Services AB bildas

31173 Services AB grundas 2009 av Nemo Ekström och Peter Eriksson och vi övertar driften av en serverhall vi själva varit med och byggt upp, med eget AS nummer och en 100Mbit internet-anslutning