31173 Services AB

 

VI KAN DATACENTER

Från våra datacenter i södra Sverige har vi i många år levererat säkra och stabila tjänster till företag i hela landet. Du kan hyra plats för allt från enstaka servrar till hela rack. Vi erbjuder även inköp, installation och drifttjänster, samt anpassade helhetskoncept för krävande applikationer.

 

VI KAN NÄT

Med våra datacenter som bas har vi byggt upp ett eget nät i regionen och vi expanderar nu ut i Europa.


Våra datacenter

Läs mer om våra datacenter i Malmö och Helsingborg!

Läs mer

Vårt nät

Vårt nät byggdes från början för att hantera den massiva trafiken från våra datacenter, men är nu även tillgängligt för andra operatörer och kunder!

Läs mer

Våra tjänster

I våra datacenter och via vårt nät kan vi leverera många andra högkvalitativa tjänster, förutom bara plats och kapacitet.

Läs mer

Nyheter

Show all News