Nät

Vårt nät

Vårt nät är framförallt baserat på samlokalisering i strategiska knutpunkter, hyrd svartfiber och våglängdsutrustning. Den massiva kapaciteten detta medför ger oss möjlighet att hantera trafiken från våra datacenter, men även stora möjligheter till samarbeten med andra nätleverantörer och vidareförsäljning av kapacitet.