Colocation

Colocation

I våra datacenter och i merparten av våra huvudnoder och telestationer kan vi leverera colocation från 1U och uppåt inklusive skalskydd, el och kyla, ofta tillsammans med svartfiber, våglängder, transport och/eller internet i kapaciteter från 100 Mbps till 10 Gbps.